Gæsteaftale

Alcon Fitness

Herlufmagle-Hallen                             Motion for livetGæsteaftale


Pris 50,- pr træning som afleveres sammen med aftalen.


Undertegnede medlem______________________


med kortnummer ___________


bekræfter med min underskrift at min gæst er vandt til at begå sig i fitnesscentre,  og  kan tage ansvar for sit ophold i Alcon´s Fitness sammen med mig.

Jeg påtager mig endvidere ansvaret for at min gæst bliver vejledt med hensyn til de almindelige regler for ophold i Alcon´s Fitness.______________________

Medlemmets underskrift
Undertegnede gæst


________________________


cpr. nr.___________________


Bekræfter med min underskrift at jeg er vandt til at træne i fitnesscentre, og er fuldt ud i stand til at begå mig i Alcon´s Fitness.

Jeg  bekræfter endvidere at jeg under ophold som gæst i Alcon´s Fitness  sammen med medlem_______________________

tager ansvar for min gøren i centret, og fraskriver mig retten til at laste Alcon´s Fitness i tilfælde af at jeg kommer til skade.

Endvidere er jeg indforstået med at overholde de almindelige regler for ophold i Alcon´s Fitness._________________________

Gæstens underskrift