Gæsteaftale

Alcon Fitness

Herlufmagle-Hallen Motion for livet

 

 

 

 

 

 

Gæsteaftale

 

Pris 50,- pr træning som afleveres sammen med aftalen.

 

Undertegnede medlem______________________

 

med kortnummer ___________

 

bekræfter med min underskrift at min gæst er vandt til at begå sig i fitnesscentre, og kan tage ansvar for sit ophold i Alcon´s Fitness sammen med mig.

Jeg påtager mig endvidere ansvaret for at min gæst bliver vejledt med hensyn til de almindelige regler for ophold i Alcon´s Fitness.

 

 

______________________

Medlemmets underskrift

 

 

 

Undertegnede gæst

 

________________________

 

cpr. nr.___________________

 

Bekræfter med min underskrift at jeg er vandt til at træne i fitnesscentre, og er fuldt ud i stand til at begå mig i Alcon´s Fitness.

Jeg bekræfter endvidere at jeg under ophold som gæst i Alcon´s Fitness sammen med medlem_______________________

tager ansvar for min gøren i centret, og fraskriver mig retten til at laste Alcon´s Fitness i tilfælde af at jeg kommer til skade.

Endvidere er jeg indforstået med at overholde de almindelige regler for ophold i Alcon´s Fitness.

 

 

_________________________

Gæstens underskrift